Servis vozila

Servis vozila

BENUSSI sa 9 poslovnica planski raspoređenih po teritoriju Hrvatske i Slovenije s namjenom da u bilo kojem trenutku naši tehničari mogu biti u slučaju kvara kod vašeg vozila u najbržem mogućem roku sa sofisticiranom dijagnostikom poznata kao:

  • E.A.S.Y (Electronic Advanced System – sofisticirani elektronski sustav), sustav koji omogućava dijagnozu različitih elektronskih kontrolnih uređaja na vozilu primjenom komunikacijskog modula (ECI) I posebno osobno računalo za ovu vrstu aplikacije.
  • PADS (Piaggio Advaced Diagnostic System) nova generacija dijagnostičkog alata koji omogućava dijagnostiku svih Piaggio sistema