Politika upravljanja kvalitetom i okolišem BENUSSI d.o.o.

Tvrtka BENUSSI d.o.o. Fažana  ovlašteni je zastupnik  IVECO gospodarskih vozila za Republiku Hrvatsku. Poslovanje se odvija u sedam prodajno-servisnih centara u kojima nudi usluge: prodaje novih i rabljenih gospodarskih vozila, servisiranja i održavanja vozila, snabdijevanja originalnim rezervnim dijelovima, izmjene, prodaje i vulkanizacije svih vrsta guma za osobna i teretna vozila te servis za baždarenje tahografa (PSC Pula, Rijeka i Zagreb).
    
Politika kvalitete BENUSSI d.o.o. je zasnovana na principu zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca te kontinuiranog prilagođavanja aktualnoj tržišnoj i gospodarskoj situaciji u svakoj regiji.

Da vi se navedeno realiziralo potrebno je:
 • pratiti aktualne trendove na tržištu
 • stalno poticati komercijalne i tehnološke inovacije
 • kontinuirano povećavati kvalitetu usluga
 • kontinuirano provoditi obuku zaposlenih
 • povećavati učinak svakog zaposlenog 
Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizira jest implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvalitete u svom djelokrugu, što podrazumijeva:
 • Redovno praćenje svih procesa
 • Redovno obilaženje i praćenje zadovoljstva kupaca
 • Kontinuirano usvajanje novih zahtjeva i potreba tržišta

Politika upravljanja okolišem  BENUSSI d.o.o.  definirala je politiku zaštite okoliša koja:
 • je primjerena naravi, opsegu i utjecaju na okoliš njenih aktivnosti i proizvoda 
 • uključuje opredjeljenje za trajno poboljšavanje i sprječavanje onečišćenja
 • uključuje opredjeljenje za usklađivanje s odgovarajućom zakonskom regulativom i s ostalim zahtjevima na koje se tvrtka obavezala, a koji se odnose na njezine aspekte okoliša
 • predstavlja okosnicu za postavljanje i ocjenjivanje općih i pojedinačnih ciljeva
 • se dokumentira, provodi i održava
 • se priopćava svim zaposlenicima i osobama koji rade za i u ime tvrtke
 • je dostupna javnosti
U ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanju trajnog poboljšavanja svih procesa očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.

Direktor:
Silvano Benusi